УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА РАДНУ 2020/2021. годину

Поштовани,

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл. гласник РС“, бр. 29/2020 од 15.03.2020. године) и Одлуком о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Сл.гласник РС“, бр.30/2020), у ситуацији прекида редовног рада Установе и спровођења свеобухватних превентивних мера ради спречавања ширења вируса COVID-19 ПРИЈАВА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА РАДНУ 2020/2021. годину  трајаће у периоду почев од 15. априла 2020. године до 30. 06. 2020. године, односно до истека 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о укидању ванредног стања. За упис у припремни предшколски програм ,уписују се деца рођена у периоду од 01.03.2014.год. до 28.02.2015. године.

Захтев за упис детета може се поднети на два начина:

1. електронским путем путем услуге еВртић или мејлом: vrticcveticupisdece@gmail.com  и

2. лично – у управи Установе, објекат Предшколске установе „Цветић“ у Книћу по престанку ванредног стања.

Почев од 15. априла 2020. године и за све време трајања ванредног стања подношење захтева могуће је само електронским путем, на линку www.euprava.gov.rs. (услуга позната као „еВртић“). За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених, Уверења о пребивалишту и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да родитељ / др.законски заступник не прибавља ова документа.

Захтев за упис детета било да се подноси лично или електронским путем је потпун ,само када је уз исти поднета и одређена обавезна документацију, као и зависно од статуса родитеља / др.законског заступника и/или детета и одређена додатна документација.

Када се захтев подноси електонским путем

– обавезна документација (изузев Извода из Матичне књиге рођених – уколико у захтеву назначите да Установа по службеној дужности прибавља за Вас) потврда о здравственом стању детета издата од стране надлежног Дома здравља,

– као и додатна документација (уколико дете припада некој од друштвено осетљивих   категорија)

може се доставити на начин што ће се скенирати и под именом детета за које се захтев подноси, послати на mail – vrticcveticupisdece@gmail.com, који је Установа креирала само за ову намену. Такође, ова документација може се доставити и лично, а након престанка ванредног стања. Уколико родитељи нису у могућности или не желе да захтев за упис поднесу електронски то и даље могу учинити лично, по престанку ванредног стања.

Информације и обавештења о подношењу захтева електронским путем, током трајања ванредног стања могу се добити на телефон број: 034/510-978 и телефон број: 034/511-009, радним данима, у времену од 08:00 часова до 12:00 часова или слати на mail – vrticcveticupisdece@gmail.com.

1.Захтев за упис деце у предшколску установу

2.Изјава за прибављање података по ЗУПу

3.Документација која је потебна за упис детета у Установу