Адаптација деце

Желимо да Вас најкраће информишемо о животу и раду Установе којој сте поверили своје дете

 Ваша деца, постаће део живота наше Предшколске установе – постаће наша деца!!!

Предшколска установа „Цветић“ има дугогодишње искуство, које се непрестано развија и унапређује. Брига о деци и њиховом правилном расту и развоју базира се на квалитетном програму рада. Деца од 12 месеци до своје треће године бораве у јаслицама.

 НАШЕ ЈАСЛЕ НУДЕ:

 •  Континуирану и квалитетну негу
 •  Правилну исхрану – прилагођену узрасту
 •  Превентивну здравствену заштиту
 •  Васпитно-образовни рад који се реализује у осмишљеним и подстицајним просторијама

 КО РАДИ СА ДЕЦОМ У ЈАСЛИЦАМА?

У јаслицама раде медицинске сестре које су кроз своје базично образовање, искуство и стручно усавршавање, едукативне и компетентне за рад са децом јасленог узраста.

 ШТА ВАМ САВЕТУЈЕМО?

Један од родитеља би требало да испланира слободно време у периоду почетка боравка детета у јаслицама. Да би дете прихватило новонасталу ситуацију , потребно му је време. Врло је важно да дете, које је тек уписано ДОЛАЗИ РЕДОВНО!!! Све важне ситуације које се тичу детета, његовог понашања и навика, медицинска сестра у групи ТРЕБА ДА ЗНА.

У случају да је дете имало или има озбиљнији здравствени проблем, РОДИТЕЉ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ОБАВЕСТИ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ. Ако узима неке лекове или је склоно алергијама, сестра у групи то свакако МОРА ДА ЗНА. Сваки изостанак због болести детета, родитељ ПРАВДА ПОТВРДОМ ПЕДИЈАТРА. На основу те потврде цена вртића ће бити коригована на крају месеца.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ У ГРУПИ?

 • Пре свега, то је обућа (патике, патофне) које ће дете користити само за себе. За дете које користи пелене потребне су минимум 2 дневно.
 • Дете у јаслама може да донесе своју флашицу, омиљену играчку и сл.
 • У гардеробном ормарићу потребно је оставити бар једну комплетну пресвлаку за дете.

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ:

Одвија се по планираном програму кроз:

 • Дневну комуникацију приликом доласка и одласка детета из јасли;
 • Рoдитељске састанке током радне године;
 • Размена информација преко паноа;
 • Заказане састанке у одређено време;
 • Активно укључивање родитеља у живот и рад вртића и јаслене групе.

Драги родитељи, у нашем вртићу важе следећа правила:

 • Уласком у вртић поштујте кућни ред вртића и кодекс понашања
 • На примерен начин комуницирајте са особљем вртића
 • Штитите своје дете у случају болести и водите рачуна о здрављу друге деце
 • Информишите васпитача о променама у породици везаним за дете које би могле утицати на понашање детета у вртићу
 • Редовно доводити дете у вртић – ако дете не дође, обавестити васпитача о одсуству детета
 • Долазити на родитељске састанке
 • Одазивати се на сваки позив васпитача
 • Уважавати личност детета
 • Придржавати се договореног времена доласка и одласка детета из вртића
 • Разговарати са децом о другој деци, о играчкама, о васпитачима, подстичете интересовање за садржаје вртића
 • Прихватите децу каква јесу.

 ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ ДЕЦЕ:

 • Дете борави креће у колективу!
 • Родитељ се договара са сестром – васпитачем да у првим данима боравка буду пар сати уз дете!
 • Постепено скраћивати боравак родитеља, а дететов продужавати!
 •  Јутарњи растанак не продужавати дугим опраштањем. Пољубац загрљај уз пар топлих речи биће сасвим довољан у том тренутку!
 • Дете ће се лакше умирити ако је родитељ смирен!
 • Детету треба објаснити где ће бити родитељ и шта ће радити док је оно у групи са својим другарима!
 • При доласку за дете треба бити тачан!
 • Важно је омогућити детету да „одреагује напетост“ коју је скупљало током дана (плач олакшања, чврст загрљај…)
 • У овом периоду дете може понети омиљену играчку, флашицу, цуцлу…
 • У адаптацији не прекидати на салу навике стечене у породици (сисање прста, љуљуње, ношење, успављивање…)
 • Долазак у колектив треба да започне почетком,а не крајем недеље!