Јавне набавке 2015

Јавна набавка мале вредности број 1/2015

Jавна набавка мале вредности добара – набавка уља за ложење – гасно уље екстра лако евро ЕЛ за потребе грејања Предшколске установе „Цветић“ у Книћу.

Позив за подношење понуде за набавку лож уља

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

_________________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 2/2015

Добра – намирнице за припрему оброка за децу у Предшколској установи „Цветић“за 2015. годину

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавестење о закљученом уговору за партију број 1

Обавестење о закљученом уговору за партију број 2

Обавестење о закљученом уговору за партију број 3

Обавестење о закљученом уговору за партију број 4

Обавестење о закљученом уговору за партију број 5