Јавне набавке 2014

Јавна набавка мале вредности број 1/2014

Добра – Набавка уља за ложење – гасно уље екстра лако евро ЕЛ у количини од 10.000 литара за потребе грејања Предшколске установе „Цветић“ у Книћу.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Додатне информације и појашњења конкурсне документације у поступку ЈНМВ добара
 4. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
 5. Измена и допуна конкурсне документације
 6. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности број 2/2014

Добра –Набавка намирница за припрему оброка за децу у Предшколској установи „Цветић“за 2014. годину

 1. Позив за подношење понуда за ЈНМВ добара за 2014
 2. Конкурсна документација за ЈНМВ добара
 3. Обавештење о закљученом уговору за партију број 1
 4. Обавештење о закљученом уговору за партију број 2
 5. Обавештење о закљученом уговору за партију број 3
 6. Обавештење о закљученом уговору за партију број 4
 7. Обавештење о закљученом уговору за партију број 5

Оставите одговор