Начин рада установе

Радно време Установе је од 6 до 15:30 часова тј. 9:30 сати. Установа обавља своју делатност током године по календару рада који је усклађен са школским календаром. Радна година почиње 01.09.2013., а завршава се 31.08.2014. године.
За време боравка деце у Установи организују се активности различитих карактера: усмерено, физичке и слободне активности, игра, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, доручак, ручак, поподневни одмор, ужина. Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потребе васпитне групе и вртића и чине режим дана.

У Топоници радно време је од 7,00-14,00 часова.
Заједничке службе раде од 7,00 до 15,00 часова. Радници установе раде 40 часова недељно.

 

КАПАЦИТЕТ И СТАЊЕ ОБЈЕКТА
НАЗИВ ОБЈЕКТА БРОЈ ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА УРЕЂЕНОСТ ДВОРИШТА
„ЦВЕТИЋ“ 3 82 800 Ограђено и уређено

Бројно стање деце и васпитних група

У  Установи

Узрасна група Број деце Број група Облик рада
Мешовита јаслена 20 1 целодневни боравак
Средња мешовита 40 1 целодневни боравак
Припремна предшколска 15 1 целодневни боравак
7 1 полудневни боравак
УКУПНО 82 4

Ван седишта Установе

1. Топоница- средња мешовита 12 1 целодневни боравак
2. Гружа- средња мешовита * 1 полудневни боравак

* Број деце ће бити познат након спроведеног уписа који је у току.

 

Припремни предшколски програм Број деце Број група Облик рада
 1.Губеревац 9      1  полудневни боравак
 2. Гружа 19      1 полудневни боравак
 3. Вучковица 6      1 полудневни боравак
 4. Топоница 12      1 полудневни боравак
 5. Баре 5      1 полудневни боравак
 6. Забојница 6      1 полудневни боравак
 7. Коњуша 5      1 полудневни боравак
 8. Пајсијевић 5      1 полудневни боравак
УКУПНО: 67      8