Јавне набавке 2016

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 124/2012) понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију са интернет странице Предшколске установе “Цветић“ Кнић.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са интернет странице Предшколске установе “Цветић“, могу да обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке и то : путем електронске поште на мејл адресу vrtickn@open.telekom.rs  или слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-511-009.

Наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и сва појашњења конкурсне документације.

      ____________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 1/2016

Добра – намирнице за припрему оброка за децу у Предшколској установи „Цветић“ за 2016. годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору за партију број 1

Обавештење о закљученом уговору за партију број 2

Обавештење о закљученом уговору за партију број 3

Обавештење о закљученом уговору за партију број 4

Обавештење о закљученом уговору за партију број 5

_________________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 2/2016

Добра – НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ у Предшколској установи „Цветић“ за 2016. годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ