Посебни и специјализовани програми

Посебни програми

Посебни програми, као облик организовања предшколског васпитања и образовања деце су, целовити, комплексни васпитно-образовни програми, усмерени на целокупан развој детета и додатну подршку породици. 

            

Назив програма

Циљ

Трајање

Корисници

 

 

 

Играоница

 

Подстицање и развијање игре код деце као основног облика изражавања, учења и начина дружења.

Једном недељно у трајању од 2 до 3 сата.

Деца узраста од 3 године до поласка у школу. Број деце зависи од интересовања родитеља.

 Специјализовани програми

Специјализовани програми су ужи васпитно образовни програми орјентисани на стимулисање целовитог развоја деце са акцентом на посебне склоности детета или програми који се односе на поједина подручја васпитно-образовног рада са децом.

Програми ће се одржавати ван времена предвиђеног за васпитно образовни рад са децом.

Назив програма

Циљ

Трајање

Корисници

 

 

 

 

 

Читаоница (причаоница)

 

Увођење детета у свет књиге и стимулисање говорно- језичког развоја: разговор о књигама, причање, читање прича, сусрети са ствараоцима за децу (књижевници, песници), позајмљивање књига.

 

 

 

 

Једном недељно у трајању од 1 до 2 сата.

Деца узраста од 3 године до поласка у школу. Остварује се у библиотеци и у простору предшколске установе.

 

Специјализовани курсеви – енглески језик

Развијање способности и вештина кроз вежбање и учење енглеског  језика.

 

Два пута недељно у трајању од 30 – 40 минута.

Деца узраста од 4 године до поласка у школу. Број деце одређује се у зависности од интересовања деце и родитеља.

 

Фолклорна секција

Развијање способности и вештина у игри, песми иочувању традиције.

Два пута недељно у трајању до сат времена..

Деца припремног предшколског програма. Број деце одређује се у зависности од интересовања деце .

Ликовни атеље

Стимулисање и развијање ликовног изражавања деце, и развијање примењене уметности и вајарства (обликовање глином, пластелин)

Два пута недељно у трајању од 1 до 2 сата.

Сва заинтересована деца предшколског узраста.

Игротека – библиотека играчака

Позајмљивањем играчака омогућити доступност и коришћење различитих играчака сваком детету.

Свакодневно

Сва деца предшколског узраста учлањена у игротеку.