Jавне набавке 2018

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 124/2012) понуђачи могу преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију са интернет странице Предшколске установе “Цветић“ Кнић.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са интернет странице Предшколске установе “Цветић“, могу да обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке и то : путем електронске поште на мејл адресу vrtickn@open.telekom.rs  или слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-511-009.

Наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и сва појашњења конкурсне документације.

      ____________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 1/2018

Добра – намирнице за припрему оброка за децу у Предшколској установи „Цветић“ за 2018. годину

Позив за подношење понуда за за храну ЈНМВ 1-2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ХРАНУ ЈНМВ 1-2018
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2018
Обавештење о закљученом уговору за партију број 1 месо
Обавештење о закљученом уговору за партију број 2 млеко и млечни производи
Обавештење о закљученом уговору за партију број 3 воће и поврће
Обавештење о закљученом уговору за партију број 4 остале намирнице
Обавештење о закљученом уговору за партију број 5 хлеб

___________________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 2/2018

Добра – НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ у Предшколској установи „Цветић“ за 2018. годину

Позив за подношење понуда за лож улје ЈНМВ 2 2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛОЖ УЉЕ ЈНМВ 2 2018
 Одлука о додели уговора2 2018

Обавештење о закљученом уговору

___________________________________________________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности број 3/2018

Poziv za podnosenje ponude ЈНМВ 3 2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА ЈНМВ 3 2018
Одлука о додели уговора ЈНМВ 3 2018
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 3 2018