Јавне набавке 2020

Јавна набавка мале вредности број 4/2020 – набавка опреме за кухињу

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Додатне информације и појашњења у поступку ЈНМВ број 4

Обавештење о продужењу рока број 1.

Прва измена и допуна Конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

——————————————–

Јавна набавка мале вредности број 3/2020 – набавка намирница

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2020

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за воће и поврће

—————————————-

Јавна набавка мале вредности број 2/2020 – набавка намирница

Позив за подношење понуда ЈНМВ БР2 – НАМИРНИЦЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ БР2 – НАМИРНИЦЕ

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору за партију број 1 месо

Обавештење о закљученом уговору за партију број 2 млеко и млечни производи

Обавештење о закљученом уговору за партију број 4 остале намирнице

Обавештење о закљученом уговору за партију број 5 хлеб

————————————–

Јавна набавка мале вредности број 1/2020 – набавка уља за ложење

Позив за подношење понуда за набавку уља за ложење

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛОЖ УЉЕ

Одлука о додели уговора за лож уље 2020

Обавештење о закљученом уговору