Кадар

У Предшколској установи „Цветић“ са децом ради тим високообразованих, младих и мотивисаних васпитача, медицинских сестара , који сви заједно чине један од највећих квалитета ове установе.
Сви запослени су пажљиво одабрани на основу својих психо-физичких, квалификационих и искуствених способности. Они путем обавезних семинара, али и путем појединачног индивидуалног усавршавања прате трендове и новине у погледу предшколског образовања.
У свом раду са децом, васпитачи су посебно посвећени индивидуалном методском, васпитном и образовном приступу сваком детету. Веома смо посвећени инклузивном методу рада са талентованом децом и децом са развојним проблемима Ми смо вртић једнаких права и шанси за сву децу без обзира на језик којим говоре, њихову боју коже или психо-физичке особине. Развој и напредовање сваког детета се објективно прати, бележи и на крају сваке школске године предаје родитељима заједно са збиркама дечјих цртежа.
ДЕЦА НАС ВОЛЕ ЈЕР:
   – Волимо и ми њих
   – Водимо бригу о њима
   – Уважавамо њихове жеље и потребе 
   – Разумемо их и делимо њихова осећања 
   – Не кажњавамо их 
   – Дружимо се са њима 
   – Водимо их на излете 
   – Учимо их 
   – Много са њима разговарамо 
   – Забављамо их на духовит и креативан начин 
ПОСЕБНИ СМО ЈЕР СМО:
   – Интелектуално отворени за искрену сарадњу са родитељима
   – Лепо васпитани, љубазни и професионални
   – Пожртвовани и емотивно посвећени послу 
   – Адекватно образовани за посао који радимо 
   – Ангажовани око посла за који смо образовани 
   – Критички орјентисани према себи самима, као и једни према другима 
   – Свесни времена у ком живимо, али и способни да му се прилагодимо 
   – Довољно далековиди да идемо корак испред свог времена 
   – Креативни, и у тој креативности увек другачији 
   – Увек спремни на тимски рад 
   – Радознали за стицањем нових знања и искустава 
   – Строги у чувању пословне тајне 
   – Као колектив сложни и усмерени ка истим циљевима 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Предшколској установи „Цветић“ у Книћу у склaду са чланом 8. Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/2020) на дан 01.12. 2021. године

tabela2