Кадар

У Предшколској установи „Цветић“ са децом ради тим високообразованих, младих и мотивисаних васпитача, медицинских сестара , који сви заједно чине један од највећих квалитета ове установе.
Сви запослени су пажљиво одабрани на основу својих психо-физичких, квалификационих и искуствених способности. Они путем обавезних семинара, али и путем појединачног индивидуалног усавршавања прате трендове и новине у погледу предшколског образовања.
У свом раду са децом, васпитачи су посебно посвећени индивидуалном методском, васпитном и образовном приступу сваком детету. Веома смо посвећени инклузивном методу рада са талентованом децом и децом са развојним проблемима Ми смо вртић једнаких права и шанси за сву децу без обзира на језик којим говоре, њихову боју коже или психо-физичке особине. Развој и напредовање сваког детета се објективно прати, бележи и на крају сваке школске године предаје родитељима заједно са збиркама дечјих цртежа.
ДЕЦА НАС ВОЛЕ ЈЕР:
   - Волимо и ми њих
   - Водимо бригу о њима
   - Уважавамо њихове жеље и потребе 
   - Разумемо их и делимо њихова осећања 
   - Не кажњавамо их 
   - Дружимо се са њима 
   - Водимо их на излете 
   - Учимо их 
   - Много са њима разговарамо 
   - Забављамо их на духовит и креативан начин 
ПОСЕБНИ СМО ЈЕР СМО:
   - Интелектуално отворени за искрену сарадњу са родитељима
   - Лепо васпитани, љубазни и професионални
   - Пожртвовани и емотивно посвећени послу 
   - Адекватно образовани за посао који радимо 
   - Ангажовани око посла за који смо образовани 
   - Критички орјентисани према себи самима, као и једни према другима 
   - Свесни времена у ком живимо, али и способни да му се прилагодимо 
   - Довољно далековиди да идемо корак испред свог времена 
   - Креативни, и у тој креативности увек другачији 
   - Увек спремни на тимски рад 
   - Радознали за стицањем нових знања и искустава 
   - Строги у чувању пословне тајне 
   - Као колектив сложни и усмерени ка истим циљевима