Органи управљања

Чланови Управног одбора:
1. Ивана Ђурђевић – председник Управног одбора – из реда родитеља
2. Драган Ђоровић – из реда родитеља
3. Ана Мировић – из реда родитеља
4. Ана Поповић – из реда представника локалне самоуправе
5. Сузана Милојевић – из реда представника локалне самоуправе
6. Мирјана Гашић – из реда представника локалне самоуправе
7. Драгана Радосављевић – из реда запослених
8. Ана Димитров – из реда запослених
9. Радмила Максовић – из реда запослених

Чланови Савета родитеља:
1. Милица Милошковић
2. Ана Мировић
3. Гордана Мијајловић
4. Ивана Ђурђевић
5. Ивана Стефановић
6. Драган Ђоровић
7. Миодраг Маринковић
8. Дејан Радомировић
9. Јелена Ђуричић
10. Ана Милосављевић
11. Јелена Мишовић
12. Александра Петровић
13. Снежана Банковић
14. Горица Младеновић
15. Зоран Миливојевић